Ung thư gan sống được bao lâu? Ung thư gan sống được bao lâu? 20/04/2023

Tại Việt Nam, ung thư gan là căn bệnh chiếm tỉ lệ cao nhất trong các loại ung thư, nghiên cứu cũng cho thấy ung thư gan là một trong ba nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư tại 46 quốc gia và nằm trong số 5 nguyên nhân hàng đầu tại gần 100 quốc gia.